Personlig träning

Sund och stark drivs av Charlotte Steinwig, personlig tränare i Lomma.

Är du redo att ta tag i din träning och vill ha regelbunden hjälp med att bli sund och stark? Ta gärna kontakt med mig så tar vi ett kort samtal om hur jag kan hjälpa dig.

Jag är intresserad!

Din personliga tränare i Lomma och med PT-online.