Funktionell neurologi

Alla kiropraktorer har olika bakgrund och filosofier, kopplat till den utbildning och träning som man har fått genom att jobba jämte erfarna kollegor och genom års av praktisering. Med detta sagt så kan varje kiropraktor börja bygga upp en specialisering inom olika discipliner. En av dessa discipliner inom kiropraktik är funktionell neurologi (functioncal neurology). I USA som är ett av de länder där kiropraktik som disciplin har kommit väldigt långt så innebär detta att man som kiropraktor ska ha genomgått ytterligare 3 års utbildning inom neurologi då kan man få en certifiering och ges då doctor of chiropractic (DC) som titel av American Chiropractic Neurology Board. 

Klassisk kiropraktik innebär i grunden att man jobba med att rätta till en sned / felrikad ryggrad så kallade subluxationer som har en direkt påverkan på nerver vilket orsaker en obalans i kroppen och dessa subluxationer kan man manuellt påverka genom ryggradsjusteringar. Det är just detta som vi vanligen förknippar med kiropraktik dvs. någon typ av manuell terapi som kallas justeringar och kiropraktorer är en av yrkesgrupperna som är mest utbildade i detta hantverk. En kiropraktor är inte en medicinsk läkare och får inte skriva ut receptbelagda läkemedel eller genomföra kirurgi – men det finns många manuella metoder för att aktivera nervsystemet och det är här kiropraktorer som är specialister inom funktionell neurologi kommer in även om vanlig kiropraktisk metodik kan hjälpa dig som har de vanligaste besvären.

Nervsystemet ansågs länge vara omöjligt att påverka efter barndomen, men hjärnan och nervsystemet är s.k. plastisk vilket innebär att det kan påverkas av sensoriska, motoriska eller kognitiva upplevelser där olika typer av manuella kiropraktiska metoder kan tillämpas beroende på diagnos för att påverka nervsystemet och ”lära” kroppen att aktivera muskler, nerver mm. på rätt sätt. Man kan prata om att programmera om eller till viss del starta om nervsystemet genom att påverka olika typer av nervreceptorer etc. 

Idag vet många vad om de har högt eller lågt blodtryck och deras kolesterolvärden, men i framtiden så tror man inom kiropraktisk funktionell neurologi att man bör t.ex. mäta hastigheten i ögonrörelser/ögonryckningar för att mäta hjärnans funktion och om hjärnan fungerar som den ska samt vilka manuella kiropraktiska metoder som är rätt för dig som patient.

Ibland är kiropraktik väldigt enkelt – man får sina behandlingar och blir bra men många behöver en grundligare undersökning.

Oavsett om du vill ha ett vanligt nybesök hos kiropraktor eller ett nybesök med fokus på kiropraktisk funktionell neurologi så detta (även akut) genom vår kiropraktor Marcus Bennettberg Doctor of Chiropractic, USA och leg. kiropraktor – boka din tid här i Lomma eller läs mer om vårt hälsocenter här.